DIODOS RECTIFICADORES DE SILICIO EN CAPITAL, CORDOBA.

1